Teknisk support

Den tekniska supporten hos våra partners finns till förfogande för våra kunder. Vi vill erbjuda vårt tekniska stöd åt våra kunder i nya och pågående projekt samt hjälpa till med val av material, produktplanering, provkörning och val av färger.Till vårt förfogande finns laboratorier där vi kan testa de olika materialegenskaperna så som t.ex. flamskydd, väderfasthet och slagfasthet.

En snabb färgmatchningsservice av hög kvalité är speciellt viktigt då det ofta finns knappt med tid. Färgerna matchas oftast enligt kundens provbit eller enligt färgkartor (RAL, Pantone, NCS). Kraven som slutprodukten och kundens produktionsprocess eventuellt ställer tas förstås i beaktande. Färgerna kan mätas med en fotospektrometer och det går att komma överens om toleranserna inom vilka färgerna produceras.

Den tekniska supporten är en resurs, som kunden kan dra nytta av ända från början till slut i projektet.