• Jari Kerbs
    Jari Kerbs Försäljning och marknadsföring

    Tel. +358 40 551 2071

  • Sini Kaske
    Sini Kaske Sales Coordinator

    Tel. +358 50 375 5411

Buratec Oy

Mickelsvägen 1 A, FI-00640 Helsingfors, Finland
+358 10 387 6900
[email protected]
Momsnummer  FI08532060

Lager

Buratec Oy
c / o Rahtikeskus Oy
Vanha Porvoontie 231 B-talo A
01380 Vantaa

Info om fakturering

Bank: Nordea
IBAN: FI68 2363 1800 0097 76

Vi ber Er i första hand att skicka e-fakturor.

E-fakturor

Fakturaadress:  003708532060
Operatör: Nordea
Förmedlingskod: NDEAFIHH

Pappersfakturor

Ifall Ni inte har möjlighet att skicka e-fakturor, ber vi Er skicka fakturorna till följande adress:

Buratec Oy
Mickelsvägen 1 A
00640 Helsingfors
Finland

Faktura vi e-post

Ifall Ni så önskar går det också bra att skicka fakturor per e-post till [email protected]. Fakturan bör vara i PDF-format.

Leveransvillkor
Försäljning enligt reservation för mellanförsäljning.

Vi följer de allmänna leveransvillkoren hos Plastindustriförbundet rf.

Buratec Oy
Mickelsvägen 1 A, Helsingfors

Lager (Rahtikeskus Oy)
Vanha Porvoontie 231 B-talo A, 01380 Vantaa