Additiver

Med hjälp av additiver kan man få fram önskade egenskaper i slutprodukten som t.ex. när det gäller ytan på produkten, klarhet, friktion, ljusäkthet och UV-skydd.

Genom att tillsätta additiver kan man också förkorta cykeltiderna och göra produktionen effektivare.

Additiverna är en kostnadseffektiv lösning jämfört med färdiga compounds.

Exempel pä produkter:

Antiblock
Antimicrobial
Aroma
Vitmedel
Bindemedel
UV-skyddsmedel
Färgämnen
Antifog
Antioxidant
Cling
Laseradditiver

Kärnbildningsmedel
Rengöringsmassa
Slip
UV-antioxidant
Antikorrosionsmedel
Antistatiskt
Släppmedel
Flamskyddsmedel
Härdningsmedel
Fyllmedel
Skummedel